samn.dk
Børn som besøger renseanlæg

Besøgsregler ved rundvisning på Renseanlæg

Inden rundvisningen:

 • Kontaktpersonen skal hjælpe med at overholde reglerne.
 • Vi forventer, at de besøgene møder forberedte op. Læs evt. mere her videnom.samn.dk eller på www.vandetsvej.dk for at blive klogere på spildevand og drikkevand. 
 • Rundvisningen foregår både inde og ude, så det er vigtigt med passende påklædning på dagen. 

Parkering og ankomst:

 • Der er ved administrationsbygningen flere parkeringspladser og plads til både biler og cykler. 
 • Er besøget på Horsens Centralrenseanlæg bedes den ansvarlige henvende sig i receptionen. Den resterende del af gruppen venter udenfor for enden af den røde pil på billedet nedenfor. For svært gående kan andet aftales.
 • For rundvisning på øvrige anlæg meldes ankomsten direkte til rundviseren.
 • Rundviser vil anvise et sted for eventuel opbevaring af tasker og lignende på eget ansvar, da de ikke må tages med rundt på anlægget. 

         

Under rundvisningen:

 • Eftersom det er et renseanlæg, som besøges, må der påregnes væsentlige lugtgener.
 • Ved ankomst vil alle få en sikkerhedsvest udleveret, som skal bæres under hele rundvisningen.
 • Det er den ansvarlige kontaktperson for besøget, der sikrer antallet af gæster igennem mandtal, inden rundvisningen begynder. Rundvisningen kan kun foregå i samlet flok. 
 • Vær opmærksom på, at renseanlægget er en arbejdsplads med potentielle farer. Det er ikke tilladt at løbe, kravle op eller færdes alene.
 • Selvom I bevæger jer i en sikker zone, er der risiko for at komme i berøring med smittefarlige bakterier. Derfor er det vigtigt, at I bruger jeres sunde fornuft. Hvis I skulle få spildevand på tøjet, anbefaler vi at vaske det ved 60 grader efter besøget. Får I spildevand på skoene, så tør skoene af i græsset med det samme. 

Mad og drikke:

 • Medbragt mad, drikkevarer og snacks er ikke tilladt.

Skolebesøg:

 • Hvis besøgsgruppen er en skoleklasse, skal der være min. en lærer til stede, og læreren skal sørge for at holde styr på klassen.

Efter rundvisningen:

 • Ved besøgets afslutning skal alle besøgene vaske hænder, inden de forlader anlægget.
 • Eventuelle kommentarer eller hændelser skal meddeles til rundviseren før turens afslutning.

Vi ser frem til at give jer en både god og lærerig oplevelse. Er der spørgsmål inden besøget, er I velkomne til at kontakte os på mail@samn.dk eller tlf. 7626 8700.